โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
มาร์ชโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
    พวกเราเทศบาลหนึ่งวัดพระงาม ล้วนมีความชื่นรักสามัคคี
  แหล่งศึกษาเพิ่มค่าแห่งชีวี ทำแต่ความดี เป็นศรีแห่งชีวัน
    เสัยสละจริงใจในหน้าที่ วินัยดี กีฬา สารพัน
  ศิษย์พระงาม จึงงามทั่วหน้ากัน ได้รับราวงวัล ดีเด่นเป็นสักขี
    เหลืองน้ำเงินพราวไสวคือสายเลือด มิแห้งเหือดเชื่อมรักเราน้องพี่
  ถึงจากไปเนิ่นนานหลายปี ยังผูกไมตรี น้องพี่ ทุกคน
    ร่มมะขามแผ่ใบให้ร่มรื่น เตือนให้ตื่นตั้งใจใฝ่ฝึกฝน
  เหลืองน้ำเงิน ตรึงแนบ แอบกมล พวกเราทุกคน ภูมิใจในวัดพระงาม
     
    รายละเอียดเกี่ยวกับเพลงโรงเรียน

ฟังเพลง
 

Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.