โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
สมาชิกกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  นางพิมพ์วิมล สุขประเสริฐ(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
  นายเปรมชัย เกิดคล้าย(เลขานุการกลุ่มสาระ)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  นางสาวขวีญตา ไพรหาญ
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
     
     
ผลงานของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
       
       
       
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.