โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
รายงานผลการเรียนของนักเรียน
  1. User : ให้นักเรียนใส่เลขประจำตัวนักเรียนโดยสามารถดูได้ที่
ห้อง ม.1/1 ห้อง ม.1/2
ห้อง ม.2/1 ห้อง ม.2/2  
ห้อง ม.3/1 ห้อง ม.3/2  
       
  2. Password : ให้ใส่เลขบัตรประชาฃนของนักเรียนเอง    
       
 
   
       
 
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถม พร้อมเลขประจำตัวนักเรียน
ป.1/1 ป.1/2
ป.2/1 ป.2/2
ป.3/1 ป.3/2
ป.4/1 ป.4/2
ป.5/1 ป.5/2
ป.6/1 ป.6/2  
       
       
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.