โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก

ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา)

 
 
 
นางสาวตรีชฏา แก่นจันทร์
หัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น อ.2/1
 
นางวาสนา วงศ์กิตติโสภณ
ครูประจำชั้น อ.1/1
นางสาวยุพิน ใจอดทน
ครูประจำชั้น อ.2/2
นางสาวมณีรัตน์ ทิมหอม
ครูประจำชั้น อ.3/1
นางกฤษณา มาเจริญ
ครูประจำชั้น อ.3/2

 

Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.