โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก

ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา)

 
 
 
นางธนภร นฤมิตสุนทร
หัวหน้าช่วงชั้น

 
นายมนตรี แก้วนิตย์
ครูประจำชั้น ม.2/1
นายจรัญ คงสังข์
ครูประจำชั้น ม.2/1
นายสุรศักดิ์ รักราชการ
ครูประจำชั้น ม.2/2
   
   
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.