โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา)
ปีการศึกษา 2566
ระดับชั้นอนุบาล 1
รายชื่อนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 2  
รายชื่อนักเรียน  
   
ระดับชั้นอนุบาล 3/1 ระดับชั้นอนุบาล 3/2
รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
ป.1/1 ป.1/2
รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ป.2/1 ป.2/2
รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ป.3/1 ป.3/2
รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ป.4/1 ป.4/2
รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ป.5/1 ป.5/2                                  
รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน            
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ป.6/1 ป.6/2                                   
รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน            
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ม.1/1 ม.1/2                                          
รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน                             
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ม.2/1 ม.2/2  
รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ม.3/1 ม.3/2  
รายชื่อนักเรียน รายชื่อนักเรียน  
     
ไฟล์ที่เป็น EXCEL
ชั้นอนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.