โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
งานวิจัยภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ประจำปีการศึกษา 2561
  1. คุณครูภูมิใจ อ่อนพันธุ์      
  2. คุณครูเพียงระพี โรจน์วิภาต      
  3. คุณครูรุจิรา วรประชา      
  4. คุณครูสรพจน์ วรประชา      
  5. คุณครูธนภร นฤมิตรสุนทร      
  6. คุณครูไพรินทร์ อินทพงษ์      
  7. คุณครูชยาภา ดวงศรี      
  8. คุณครูพิมพ์วิมน สุขประเสริฐ      
  9. คุณครูกัญญารัตน์ ช้อยเครือ      
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.